EPS JP PK "Kosovo" - OBILIĆ

O nama

EPS - Elektroprivreda Srbije

EPS JP PK „KOSOVO“ – Obilić iz već poznatih razloga od 1999. godine ne obavlja poslove osnovne delatnosti na proizvodnji, transportu i preradi uglja već poslove iz oblasti pružanja usluga za potrebe svih ogranaka, odseka i tehničkih centara u okviru EPS-a.

S obzirom da raspolažemo sa osposobljenom, kvalitetnom i stručnom radnom snagom sa odgovarajućim kvalifikacijama, licencama, sertifikatima, atestima i značajnim radnim iskustvom u mogućnosti smo da sa oko 1400 angažovanih radnika, redovno i svakodnevno izvršavamo pružanje usluga u sledećim organizacionim celinama:

> RB „Kolubara“ Lazarevac,
> „TE-KO Kostolac“ – Kostolac,
> TE „Nikola Tesla“ – Obrenovac,
> TC i EPS Distribucije – Beograd, Kragujevac, Kraljevo, Niš i Novi Sad.

Ukupan broj zaposlenih u preduzeću je 1963.

Naše usluge

Aktivnosti i delatnosti EPS JP PK „Kosovo“

rudarska mehanizacija

Rukovanje rudarskom osnovnom i pomoćnom mehanizacijom, čišćenje i održavanje objekata na površinskim kopovima i termoelektranama.

Rudarska mehanizacija

Rukovanje i čišćenje

deponije

Razvrstavanje, utovar i transport otpadnog materijala na deponijama otpada, seča rastinja na mrežama niskog i visokog napona.

Otpadni materijal i seča rastinja

Mreže niskog i visokog napona

rotorni bageri

Remont i tekuće održavanje rotornih bagera, EŠ-a bagera, transportnih traka, odlagača, postrojenja za preradu i sušenje uglja, remont i tekuće održavanje termoenergetskih objekata (mlinova, dodavača, dozatora, kanala aero smeše, ventilatora, dopreme uglja, kondenzatora...)

Remont i održavanje

Termoenergerski objekti

transportne trake

Montaža transportnih traka i pogonskih stanica

Montaža pogonske stanice

Trake i pogonske stanice

antikorozivna zastita

Antikorozione zaštite čelične konstrukcije termoenergetskih postrojenja i rudarske opreme.

Antikoroziona zaštita

Čelične konstrukcije

laboratorija

Servisiranje ručnog električnog alata i ventila sigurnosti u sopstvenoj laboratoriji.

Servisiranje sigurnosnih ventila

Sopstvena laboratorija

gradjevinski radovi

Građevinsko-zanatski radovi na tekućem održavanju, izgradnji, sanaciji i adaptaciji objekata

Građevinsko-zanatski radovi

Sanacija i adaptacija objekata

distribucija

Elektro montažni radovi na tekućem održavanju, na kontroli i zameni mernih uređaja, remontu, rekonstrukciji i revitalizaciji na rudarskim mašinama, izradi kućnih priključaka, isključenju potrošača i očitavanju brojila u svim elektrodistribucijama.

Elektro montažni radovi

Elektodistribucije

EPS JP PK „KOSOVO“ - OBILIĆ ima prava, obaveze i odgovornosti utvrđene zakonima, osnivačkim aktom i Statutom kojima se utvrđuje obavljanje delatnosti i pravni položaj organizacije. Organizaciju i vođenje poslova u JP PK „KOSOVO“ - OBILIĆ obavlja direktor, tehnički direktor kao i rukovodioci organizacionih celina u skladu sa podelom rada i poslova utvrđenim aktom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta.

EPS JP PK „KOSOVO“ - OBILIĆ je utvrdio granice i primenljivosti sistema menadžmenta kvalitetom, životnom sredinom i bezbednošću i zdravljem na radu prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015 i SRPS ISO 45001:2018.

Као посебна организациона јединица у предузећу ради лабораторија за испитивање сигурносних вентила, акредитациони број 01-212, која задовољава захтев стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017. Захтеви су специфицирани у обиму акредитације: сигурносни уређаји за заштиту од прекомерног притиска – сигурносни вентили, све према стандарду SRPS EN ISO 4126-1:2014, T 7.2 SRPS EN ISO 4126-1:2014/A1:2017.

Na osnovu analize delatnosti i navedenih pitanja, interesa korisnika i zainteresovanih strana, kao i značaja svojih proizvoda i usluga, JP PK „KOSOVO“ - OBILIĆ je odredio polje primene svog integrisanog sistema menadžmenta kao i sledeću dokumentovanu informaciju Izjavu o polju primene svog integrisanog sistema menadžmenta dostupnu korisnicima i svim zainteresovanim stranama koja glasi:

ODRŽAVANJE, REMONT, MONTAŽA I PROIZVODNJA RUDARSKO ENERGETSKE OPREME I IZGRADNJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA.

IQNET
ISO14001
ISO9001
ISO45001

Naši planovi, vizija, misija

*Lokacije na kojima se obavlja delatnost: stalna lokacija, sedište organizacije u Beogradu, u ulici Ul. Milorada Jovanovića broj 5, 11 000 Beograd, i privremene lokacije, gradilišta.